Töötajaõpi_punane_2-PNG

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA toetas Sign Narva OÜ projekti “Sign Narva virtuaalreaalsuse koolituste teenuse arendusprojekt”, läbiviimise periood 21.11.2021-31.08.2022.

Projekti sisu: Projekt keskendub Sign Narva OÜ virutaalreaalsuskoolituste teenuse arendamisele. Projekti eesmärgiks on arendada virtuaalsete reaalsuse koolituste programm, mille abil hakata pakkuma ettevõtte poolt valmistatud virutaalse reaalsuse koolitusi

Toetussumma 35 000 eurot

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Slider