Töötajaõpi_punane_2-PNG
Sign Narva Koolituskeskus kutsub Teid

Eesti keele kursustele (kategoria A1, A2, B1)


Sign Narva OÜ-le on Haridus- ja
Teadusministeeriumi 04.01.2019
kantsleri käskkirjaga nr
1.1-3/19/274 väljastatud tegevusluba eesti
keele tasemeeksamiks ettevalmistavate täienduskoolituste
korraldamiseks keeleoskustasemetel A2 ja B1

Slider