TAGASISIDEKÜSITLUS

Hea keeleõppija, pöördume Teie poole palvega pühendada mõned minutid tagasivaateks käesolevale keelekursusele. Selleks, et paremini mõista õppijate ootusi keelekursustele ja parandada edaspidi veelgi õpetamise kvaliteeti, palume Teil vastata järgnevatele küsimustele. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit.

KURSUSE SISU

Järgnevalt on esitatud rida väiteid. Palume Teil mõelda, kuivõrd need väited toimunud keeletundides paika pidasid. palun andke oma hinnang 10-pallisel skaalal, kus 10 tähendab, et olete antud väitega täiesti nõus ning 1 tähendab, et Te ei ole selle väitega üldse nõus.

TEIE ÜLDANDMED

NaineMees

...-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-...

Olen SignNarva ka varem õppinudSignNarva võttis minuga ise ühendustInterneti otsingumootori kaudu leidsin (Google vms)Tulin sõbra, tuttava soovituselTööandja korraldas koolituse / soovitas SignNarvaNägin / kuulsin reklaami meediasTöötukassa kauduMuu: